JUMP TO CONTENT
Cautare

Condiții echitabile de muncă

Ca angajator versatil
Avem multe de oferit

Drepturile angajaţilor reprezintă o preocupare fundamentală în cadrul METRO România.. Suntem determinațisă asigurăm condiţii corecte de angajare fiecărui salariat în parte. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că activitatea profesională în cadrul companiei se bazează pe respect, corectitudine şi parteneriat. Condiţiile corecte de muncă şi parteneriatul social reprezintă direcţiile fundamentale şi obligatorii ale modului în care ne desfăşurăm activitatea

Principiile noastre


LIBERTATEA DE ASOCIERE: Respectăm drepturile angajaţilor noştri privind contractul colectiv de muncă şi libertatea de asociere.

FĂRĂ MUNCĂ FORŢATĂ: Tratăm cu respect toți angajații și încurajâ constant principiul alegerii libere a ocupației.

FĂRĂ MUNCĂ PRESTATĂ DE CĂTRE COPII: Suntem hotărâţi să apărăm drepturile copiilor. Nu permitem prestarea muncii de către copii în niciuna dintre locațiile noastre şi aderăm cu stricteţe la principiile stabilite de către Organizaţia Internaţională a Muncii, convenţiile Naţiunilor Unite, precum și cele impuse de cătrelegislaţia naţională.

FĂRĂ DISCRIMINARE: Toţi angajatii noştri sunt promovaţi în conformitate cu abilităţile şi performanţa lor. În calitate de angajator care promovează egalitatea de şanse, asigurăm locuri de muncă în care să nu existe discriminare.REMUNERAȚIE ECHITABILĂ: Asigurăm angajatilor noştri o compensare echitabilă sub forma salariilor care sunt în conformitate cu sau chiar depăşesc standardele pieței muncii actuale.

SĂNĂTATEA Şİ SECURİTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ: Asigurăm securitatea la locul de muncă prin măsuri efective de minimizare a pericolelor şi prin prevenirea posibilelor accidente şi răniri.

ORELE DE MUNCĂ: Aderăm la întreaga legislaţie naţională în vigoare şi la standardele din industrie privind orele de muncă şi sărbătorile naţionale. Numărul maxim permis al orelor de muncă pentru angajatii noştri nu trebuie să depăşească în mod normal 48 de ore pe săptămână. Orele suplimentare sunt voluntare sau în conformitate cu legislaţia naţională  și cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare.

30

magazine

4000

angajați (aprox)

190000

suprafață (mp)

SUSTenaBILItatea la METRO

ACȚIONĂM ÎMPREUNĂ DURABIL - În calitate de angrosiști de top în comerțul alimentar, ne luăm în serios responsabilitatea socială și aducem o contribuție semnificativă la crearea de valoare economică, ecologică și durabilă din punct de vedere social.

Sustenabilitatea este punctul central al acțiunilor noastre antreprenoriale și este ferm ancorată în rutina noastră zilnică. Ne angajăm să protejăm mediul și clima și să folosim cu atenție resursele noastre naturale. În plus, ne ajutăm clienții să își facă propria afacere mai sustenabilă cu o gamă modernă de produse, servicii complete și sfaturi practice.

Cautare

Descoperă pozițiie vacante