JUMP TO CONTENT
Cautare

Diversitate și incluziune

Construirea unei comunități mai puternice și mai vibrante

Pentru noi, diversitatea și incluziunea înseamnă crearea unui climat de muncă și a unei societăți primitoare și respectuoase cu toți oamenii, indiferent de diferențele dintre aceștia.

METRO România se angajează să reflecte prin intermediul fiecărei acțiuni și decizii că diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială  sunt în primul rând drepturi, dar și valori care ne definesc ca societate și mediu de afaceri.

Diversitatea noastră ne face mai puternici

  • Împreună dezvoltăm o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea şi valorificarea diferențelor şi aptitudinilor individuale.
  • Aplicăm principiile non-discriminării şi egalității de şanse în procesele decizionale şi în managementul resurselor umane, cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea şi promovarea profesională a angajaților.
  • Reflectăm diversitatea societății româneşti sub toate formele ei în procesele de management şi resurse umane.

  • Derulăm activități de sensibilizare/conștientizare şi formare a  echipei de management şi a angajaților în legătură cu beneficiile diversității
  • Comunicăm angajamentul în favoarea non-discriminării și a diversității şi  ne informăm echipa şi grupurile co-interesate despre rezultatele practice ale prezentului angajament
  • Monitorizăm anual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității
  • Prezentăm în rapoartele şi publicațiile proprii angajamentul organizației față de non-discriminare şi diversitate, menționând acțiuni concrete, practici şi rezultate

Diversitatea și incluziunea se află în centrul culturii, filozofiei și practicilor de recrutare ale METRO. Ne angajăm cu hotărâre să creștem un mediu care respectă și celebrează diversele perspective, experiențe și medii ale angajaților noștri și să promovăm un loc de muncă incluziv, echitabil și accesibil.


Ne asigurăm că eforturile noastre de diversitate și incluziune sunt cuprinzătoare și dinamice. Ne străduim să creăm un loc de muncă divers, incluziv și echitabil, în care angajații cu medii și perspective diverse sunt respectați și apreciați. Aceasta include angajați de toate rasele și etniile, genurile, vârstele, abilitățile și orientările sexuale, convingerile religioase și politice, trecutul militar și statutul socio-economic.


La METRO procesele de recrutare și angajare au fost concepute pentru a asigura diversitate prin acordarea unor șanse egale tuturor persoanelor, indiferent de perspectivele și mediile diverse ale acestora. 

Cautare

Descoperă pozițiie vacante